Stora IT-projekt innebär ofta stora problem

Nu har ytterligare ett stort företag eller myndighet gått i fällan att man vill göra om mer eller mindre hela sin IT miljö.

Det som till en början verkar vara helt rätt ur ett kommunikations och styrningsperspektiv är tyvärr inte så bra för utveckling av IT-system: Många och stora förändringar samtidigt.

Stora projekt medför stora risker. Risker som man gärna vill undvika eller helt eliminera. Stora projekt har också en del nackdelar:

  • Svårt att koordinera alla relaterade aktiviteter
  • Ingen användarnytta eller intäkter förrän allt är klart
  • Svårt att specificera alla förändringar och beroenden i början av projektet
  • Ingen återkoppling från kunder eller personal

Det är oftast bättre att genomföra flera mindre kortare projekt för att kunna utvärdera varje projekt och dra nytta av sina erfarenheter till näst projekt. Ett annat alternativ är att ha ett kontinuerligt pågående program som regelbundet levererar uppgraderingar och funktioner. Ett sådant program kan använda sig av Scrum eller Kanban.

En artikel in Computer Sweden har mer detaljer om problemen för just det här företaget.

Foto: Zach Klein

Annonser